02-555-0700
  • Best Seller

Monthly

Promotions

ราคาพิเศษ    ฿245.00
870x258

บัญชี-การเงิน

การบัญชีขั้นต้น
ราคา   ฿265.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿245.00
การบัญชีการเงิน
ราคา   ฿270.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿255.00
สมาชิกวารสาร   ฿245.00
คู่มือเตรียมสอบ DIP TFR การรายงานทางการเงิน
ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿550.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00
แบบฝึกทำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฯ: วิชาการบัญชี 2
ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿550.00
สมาชิกวารสาร   ฿540.00

กฎหมาย

คำอธิบานกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด
ราคา   ฿180.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿171.00
สมาชิกวารสาร   ฿162.00
อายุความ แพ่ง- อาญา
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿238.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿333.00
สมาชิกวารสาร   ฿315.00
ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับสมบูรณ์
ราคา   ฿105.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿100.00
สมาชิกวารสาร   ฿95.00

การวางแผนภาษี

Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice...
ราคา   ฿550.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿500.00
สมาชิกวารสาร   ฿500.00
ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์
ราคา   ฿200.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿190.00
สมาชิกวารสาร   ฿180.00
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ปี 2560
ราคา   ฿250.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿240.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00
Tricks of Welfare
ราคา   ฿350.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿250.00
สมาชิกวารสาร   ฿225.00

การบริหาร

การนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ
ราคา   ฿169.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿160.00
สมาชิกวารสาร   ฿152.00
พูดอย่างฉลาด
ราคา   ฿129.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿123.00
สมาชิกวารสาร   ฿116.00
วิธีปรับค่าจ้างตามผลกระทบ
ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00
Human Capital การวัดทุนมนุษย์ ให้ “ตรงใจ” องค์การ : Human Capit
ราคา   ฿150.00
สมาชิกเว็บไซต์   ฿143.00
สมาชิกวารสาร   ฿135.00

ตารางจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่

ตารางการจำหน่ายหนังสือนอกสถานที่ประจำเดือน เริ่มจำหน่ายตั้งแต่ 8.30-15.00 น. โดยประมาณ สถานที่จำหน่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาโทรศัพท์สอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครั้ง 02-555-0700 ต่อ 713

 

.........

 

ซื้อหนังสือที่ ร้านหนังสือธรรมนิติ ซอยเพิ่มทรัพย์(ประชาชื่น20) รับส่วนลด 5%-30%
จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น. และ เสาร์ 8.30-12.00 น.

870x258

Latest Products

แสดงรูปแบบ :
Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice...

  เปิดจองหนังสือใหม่   "Update ใบกำกับภาษี e-Tax invoice e-Tax Invoice, e-Receipt และ e-Tax Invoic..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ชุดคู่มือสอบ CPA

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ชุด Q & A พิชิตปัญหาภาษี

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ชุดวางระบบบัญชี

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ชุดวางแผนภาษี

..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
คำอธิบานกฎหมายว่าด้วย อาคารชุด

สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ ๔) พ.ศ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
อายุความ แพ่ง- อาญา

หนังสืออายุความเล่มนี้ มีทั้งอายุความทางแพ่งและอาญา การเขียนใช้หลักเกณฑ์เป็นแบบ โดยมีความเห็นและแ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายอาญา

ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ เป็นความผิดทางอาญาที่สำคัญ มีสถิติคดีเกิดขึ้นมากและเกี่ยวกับความผิดฐานอื่นๆอี..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ประมวลกฎหมายอาญา-ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายอาญา ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้รวบรวมประมวลกฎหมายอาญาฉบับที่ทันสมัยที่สุด ซึ่งมีการปรับปรุงใหม่..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์

ประมวลรัษฎากร ฉบับประยุกต์ เล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่คัดและตัดทอนเนื้อหาที่สำคัญและจำเป็นในประมวลรัษฎา..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์-ฉบับสมบูรณ์

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้รวบรวมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับที่ทันสมัย โดยมีกา..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ

กฎหมายธุรกิจเพื่อการจัดการ เล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุร..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
การบัญชีขั้นต้น

การบัญชีขั้นต้น เล่มนี้เป็นตำราที่ปูพื้นฐานการบัญชี โดยเนื้อหาแบ่งออกเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 กล่าวถ..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
การบัญชีการเงิน

การบัญชีการเงิน เล่มนี้เป็นตำราที่ปูพื้นฐานการบัญชียุคใหม่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรู้พื้นฐานทางก..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
การนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ

หนังสือ "การนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ"  การเป็นผู้นำทีม (Team Leader) เป็นหนึ่งในปัจจัยเชิงการบริห..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00
ฟิตสมองแบบอัจฉริยะ

“สมอง คือ กล้ามเนื้อที่หากเราไม่เอาออกมาใช้งาน มันจะฝ่อลงไปในที่สุด”รู้อย่างนี้แล้ว คุณจะไม่อยากตักต..

ราคา   
สมาชิกเว็บไซต์   1,000.00
สมาชิกวารสาร   1,000.00